Logo Ricard Vega

Castellano - English


La bicicleta de Leonardo

Animació clàsica de 8 fotogrames en bucle per la portada d'"Animació".
Amb 7 capes, 2 d'estàtiques i 5 d'animades.
Creat amb Corel X8 i Photoshop CS5.

La bicicleta de Leonardo La bicicleta de Leonardo La bicicleta de Leonardo


CONTACTE

feina@ricardvega.com

645 523 098


Copyright © Ricard Vega. All Rights Reserved.