Logo Ricard Vega

Castellano - English


La dimonieta Cassandra

Exercici pel curs "TÈCNIQUES DE MODELAT PER A VIDEOJOCS".
Personatge de baix poligonatge per fer la combinació de topologia orgànica (el cap, el cos, el braç dret i les potes de cabra) amb la topologia inorgànica (el braç robòtic i l'F*GP "Francament Gran Pipa").
UVs amb el patronatge de les textures.

Cassandra Cassandra Cassandra Cassandra Cassandra Cassandra UVs


CONTACTE

feina@ricardvega.com

645 523 098


Copyright © Ricard Vega. All Rights Reserved.